Kabinetsformatie

Van de regen in de drup

Maanden zijn we in de ban geweest van de kabinetsformatie. Immers, zonder regering is het lastig om een land te besturen. En terwijl in de hele wereld allerlei gebeurtenissen zich voordoen die onmiddellijk om actie vragen, denk aan de natuurrampen zoals aardbevingen in Mexico, de orkanen in st. Maarten en delen van Amerika, hebben wij ons al weer 7 maanden druk gemaakt over een te vormen kabinet. En hoe hard we ons ook opwonden, het wilde maar niet lukken. Ondertussen traden allerlei (demissionaire) bewindvoerders af en werd handig gebruik gemaakt van allerlei mogelijke informatie die tot schandalen zouden kunnen leiden of hebben geleid. En geloof het of niet: ook wij kunnen een ei leggen: we hebben een nieuw kabinet. En wat voor een. Ze hebben allerlei regeringsvoornemens laten uitlekken. Want ook daar zijn we reuzegoed in. Het is geheim, maar je zorgt dat iedereen het weet en gaat je dan daarna verbazen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Want wie kan dat nu gedaan hebben als we elkaar beloofd hebben het niet door te vertellen, maar dat met zijn allen lekker toch doen. Nou, ik kan u vertellen dat ik me nog veel meer verbaas over hoe het heeft kunnen gebeuren dat dergelijke regeringsvoornemens bedacht kunnen worden. Of eigenlijk: hebben we het echt bedacht of is het het oprakelen van oude gedachtenspinsels? Ik vrees voor een belangrijk deel het laatste. Lees en huiver (als ik de informatiebronnen mag geloven):

 

== Het lage btw-percentage gaat van 6% naar 9%. Voor mensen die aan de grens wonen, zou het zomaar aantrekkelijk kunnen worden om over de grens boodschappen te gaan doen. Maar dat heeft dan gevolgen voor onze grensondernemers. Die zullen hun omzet waarschijnlijk zien dalen; en dat kan weer gevolgen hebben voor de doorstroming.

== Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld beperkt. Met 3%-punt per jaar wordt de hypotheekrente aftrek beperkt, waar in eerdere wetgeving deze een half procent per jaar bedroeg. Goed voor de verkoop van duurdere woningen. Die raak je aan de straatstenen niet meer kwijt;

== De wet Hillen wordt afgeschaft. Deze wet regelde dat mensen die de hypotheek van hun woning (versneld bijna) afgelost hebben, geen belasting hoefden te betalen over de waarde van hun woning. Door de afschaffing, wordt een strafbelasting betaald over het eigenwoningforfait. Nu veelal ouderen hun hypotheek afgelost hebben, zodat ze op hun oude dag minder lasten zullen hebben, zijn zij de eersten die hier hinder van zullen ondervinden. Een aantal jaren geleden werden zij gestimuleerd om zo snel mogelijk meer af te lossen. Als men dit heeft gedaan is dit onomwendbaar. En nu wordt dat ongedaan gemaakt. Dubbel gepakt worden heet zoiets. Aflossen werd dus straflossen.

== De dividendbelasting wordt per 2019 afgeschaft. Dit lijkt aantrekkelijk, maar is het voor Nederlandse ondernemers geenszins. De miljarden die dit kosten steken de buitenlandse ondernemers in der zak, en moeten wij met zijn allen betalen. Voor de Nederlandzse ondernemers maakt het namelijk geen bal uit. De inkomstenbelasting is immers eindheffing. En zolang deze niet op inkomsten uit aandelen is afgeschaft, blijven we dat voelen.

 

Kortom, het is vrij duidelijk dat we er niet beter van worden: Zeven maanden gekakel voor een kabinetsformatie heeft dan geleid tot een hele hoop onrust. Ooit weleens bedacht wat dat kost? Maar zijn er dan intussen al (bestaande) problemen opgelost? Ik dacht het niet. Gedurende het demissionaire kabinet werden alleen noodverbanden gelegd. Er liggen nogal wat fiscale vraagstukken te wachten op duidelijkheid. Nou, die zijn lekker blijven liggen voor het nieuwe kabinet om mee te worstelen. En wij? Wij zijn helaas aan de grillen van de bewindslieden overgeleverd.